کلید اتوماتیک فیکس چینت -NM1 MCCBImage3

توضیحات:


کلید اتوماتیک فیکس (غیر قابل تنظیم)
رنج جریان: 10A~1250A
دو پل، سه پل و چهار پل
قدرت قطع اتصال کوتاه: 20kA~85kA
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+60°C-
دارای تاییدیه معتبر از KEMA
رنج کامل لوازم جانبی