بیمتال چینت – NR2 Thermal Overload RelayImage10

توضیحات:


رله بی متال
رنج جریان تا 630A
قابل اتصال به کنتاکتور های سری NC1 و NC2
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+40°C-
مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-5-1رله بی متال
رنج جریان تا 630A
قابل اتصال به کنتاکتور های سری NC1 و NC2
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+40°C-
مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-5-1