کنتاکت کمکی چینت – AX-1 Auxiliary ContactImage77

توضیحات:

کنتاکت کمکی برای کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان تیپ DZ جهت نشان دادن وضعیت کلید