کلید حرارتی چینت – NS2-25X Manual Motor StarterImage6

توضیحات:


کلید حرارتی : محافطت در برابر اضافه جریان , اتصال کوتاه و اختلاف فاز
رنج جریان تا 80A
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+60°C-
مطابق با استاندارد های IEC/EN 60947-2 و IEC/EN 60947-4-1
رنج کامل لوازم جانبی