کلید هوایی چینت-NA1 ACBImage11

توضیحات:


در دو نوع کشویی و ثابت
رنج جریان :200A~6300A
سه پل و چهار پل
قدرت قطع اتصال کوتاه تا 120kA در 400V
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+65°C-
رنج کامل لوازم جانبی
مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-2