کلید هوایی چینت-NA8G ACBImage12

توضیحات:


رنج جریان :200A~6300A
قدرت قطع اتصال کوتاه تا 120kA در 400V
سه پل و چهار پل
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~40°C-
رنج کامل لوازم جانبی
مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-2