کلید دو طرفه برق شهر-ژنراتور – NH40S Changeover SwitchImage18

توضیحات:


کلید دو طرفه برق شهر – ژنراتور (دستی)
رنج جریان: 125A~3150A
قابل قطع زیر بار
مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-3