کلید مینیاتوری چینت – MCB NBH8Image92

توضیحات:

قطع و وصل همزمان فاز و نول در یک کلید برای ایمنی بیشتر سیستم
دارای نشانگر قطع و وصل
قدرت قطع : 6KA
رنج جریان : 1 A~40 A
طول عمر الکتریکی : 8000 مرتبه
طول عمر مکانیکی : 20000 مرتبه
استاندارد : IEC/EN60898-1