کلید محافظ جان چینت – NB3LE RCBOImage97

توضیحات:

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی
محافظت در برابر آتش سوزی
محافظت در برابر برق گرفتگی
محافظت در برابر اضافه جریان
محافظت در برابر اتصال کوتاه
رنج جریان: 6A~32A
حساسیت قطع: 30 میلی آمپر
قدرت قطع اتصال کوتاه: 6kA
اتصال از بالا
تک فاز
دارای نشانگر قطع و وصل
طول عمر الکتریکی : 2,000 مرتبه
طول عمر مکانیکی : 2,000 مرتبه