کلید محافظ جان چینت – NB3LEU RCBOImage98

توضیحات:

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک
محافظت در برابر آتش سوزی
محافظت در برابر برق گرفتگی
محافظت در برابر اضافه جریان
محافظت در برابر اتصال کوتاه
رنج جریان:6A~40A
حساسیت قطع: 30 میلی آمپر
قدرت قطع اتصال کوتاه: 10kA
اتصال از پایین
تک فاز
دارای نشانگر قطع و وصل
طول عمر الکتریکی : 2,000 مرتبه
طول عمر مکانیکی : 2,000 مرتبه