کلید محافظ جان چینت – NL1 RCCBImage99

توضیحات:

محافظت در برابر برق گرفتگی در اثر نشت جریان
محافظت در برابر آتش سوزی
قابلیت اتصال کابل و باسبار
نشانگر قطع و وصل
تک فاز و سه فاز
قدرت قطع : 6KA/10KA
طول عمر الکتریکی : 2000مرتبه
طول عمر مکانیکی : 2000 مرتبه
استاندارد : IEC/EN61008-1