رله شانت چینت-S9 Shunt ReleaseImage51

توضیحات:

رله شانت برای کلید مینیاتوری و محافظ جان جهت قطع کلید، زمانی که از وسیله حفاظتی، ولتاژی به عنوان سیگنال خطا به آن اعمال شود.