رله کنترل فاز چینت – NJYB3 Protection RelayImage48

توضیحات:

رله کنترل فاز مینیاتوری
حفاظت در برابر: ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، عدم تعادل ولتاژ، خطای فاز، عدم توالی فاز
(Ith) حریان حرارتی نامی : 3A
عمر الکتریکی: 103×100 مرتبه
عمر مکانیکی: 104×100 مرتبه