شستی جرثقیل چینت – NP3 PushbuttonImage33

توضیحات:

شستی جرثقیل
مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-5-1
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+40°C-